Bewoners

 

Op dit moment zijn de volgende organisaties gevestigd in het Foundation House:

Stichting Boschuysen

De Stichting Boschuysen is een vermogensfonds dat projecten voor kwetsbare jongeren (tot 30 jaar) in Nederland financieel steunt. Projecten richten zich op het bevorderen van de opvang, verzorging, opvoeding, scholing en ontwikkeling van deze jongeren.

Stichting Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude te ‘s-Gravenhage

De Fundatie van Renswoude verstrekt studiebeurzen en- leningen aan Nederlanders en Surinamers tot in beginsel de leeftijd van 30 jaar, die om enigerlei reden in de onmogelijkheid verkeren de opleidingen of studies, die zij wensen te volgen of reeds volgen, zelf geheel of gedeeltelijk te bekostigen.

Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl

Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl (voorheen ETV.nl) stelt mensen in staat om digitaal basiskennis en basisvaardigheden op te doen. Om zich te ontwikkelen. Individueel en in het eigen tempo. Dit vergroot het zelfvertrouwen en maakt een sterkere participatie in de samenleving mogelijk.

CODART is het internationale netwerk voor conservatoren Nederlandse en Vlaamse kunst in musea

CODART ondersteunt de conservatoren in hun werk om de Nederlandse en Vlaamse kunst zichtbaarder en toegankelijker maken voor een internationaal publiek en de kennis erover bij een breder publiek te vergroten. CODART verbindt en informeert de conservatoren via www.codart.nl, brengt ze samen tijdens congressen en focusbijeenkomsten, en geeft ze een podium via online publicaties. Met deze activiteiten vormt CODART een interactief platform voor uitwisseling van expertise, kunstwerken, tentoonstellingen en personen.

Stichting Present Den Haag

Present Den Haag organiseert vrijwilligerswerk van een dag(deel) voor groepen mensen. Het uitgangspunt is de interesse en expertise van een groep. Bij iedere vrijwilligersactiviteit staan ‘hulp aan mensen’ en ‘maatschappelijke bewustwording’ centraal. Wij organiseren activiteiten voor 5 – 200 deelnemers. Wees welkom om mee te doen of neem vrijblijvend contact met ons op.

Triple Partners

Triple Partners is opgericht met één centraal doel: de ideale vermogensbeheer oplossing creëren voor onze eigen families. Een oplossing waarbij het belang van de klant centraal staat. Zonder belangenconflicten, ingewikkelde producten, onnodige activiteit of verborgen kosten. Inmiddels fungeren we als vertrouwenspersoon voor een selecte groep ondernemers en families die zich bij ons hebben aangesloten. We helpen ze om hun doelstellingen helder voor ogen te krijgen en die ook daadwerkelijk te bereiken

Sociale Fondsen Den Haag

Ondanks alle goede voorzieningen van onze welvaartsmaatschappij zijn er veel mensen die in een uitzichtloze financiële situatie zijn geraakt. Voor die mensen zet Sociale Fondsen Den Haag zich in. Aan Haagse burgers die tussen wal en schip dreigen te vallen bieden zij hulp bij acute financiële nood.

Stichting Levi Lassen

De Stichting Levi Lassen is een vermogensfonds dat in 1957 werd opgericht door de heer Jacques Levi Lassen, een Haagse ondernemer die zijn geld verdiende in de mode industrie en het bijbehorende vastgoed. Het doel van de stichting is om organisaties die zich inzetten voor sociale en economische rechtvaardigheid, financieel te ondersteunen.

Stichting Pape-Fonds

Stichting Pape-fonds is een vermogensfonds dat zich met name bezig houdt met financiële ondersteuning voor algemene dagelijkse levensbehoeften en schulden voor personen in kwetsbare omstandigheden in Nederland.

Holland Houtland is aanjager van bouwen en renoveren met biobased materialen. Biobased bouwen is bouwen zonder negatieve emissies en zonder schade aan onze omgeving, mens en natuur. Echt duurzaam! Wij helpen organisaties, woningcorporaties en overheden met de transitie naar biobased en maken heldere oplossingen zichtbaar, haalbaar en betaalbaar voor iedereen. 

 

 

FIN

De FIN is de branchevereniging van fondsen en foundations in de filantropie. De vereniging behartigt de belangen van haar leden, is het platform voor onderlinge kennisuitwisseling en stimuleert kwaliteit en effectiviteit in de sector.

Zij maakt zich sterk bij de overheid en politiek voor de initiatieven die fondsen en foundations nemen voor het publieke belang en zet zich in om de filantropie in het algemeen en de rol van fondsen en foundations in het bijzonder onder de aandacht te brengen. De FIN vervult daarbij een brugfunctie tussen de FIN-leden en alle maatschappelijke belanghebbenden.