Bewoners

Op dit moment zijn de volgende organisaties gevestigd in het Foundation House:

 

 boschuysen Stichting Boschuysen

De Stichting Boschuysen is een vermogensfonds dat projecten voor kwetsbare jongeren (tot 30 jaar) in Nederland financieel steunt. Projecten richten zich op het bevorderen van de opvang, verzorging, opvoeding, scholing en ontwikkeling van deze jongeren.

Fundatie Stichting Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude te ‘s-Gravenhage

De Fundatie van Renswoude verstrekt studiebeurzen en- leningen aan Nederlanders en Surinamers tot in beginsel de leeftijd van 30 jaar, die om enigerlei reden in de onmogelijkheid verkeren de opleidingen of studies, die zij wensen te volgen of reeds volgen, zelf geheel of gedeeltelijk te bekostigen.

Print Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl

Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl (voorheen ETV.nl) stelt mensen in staat om digitaal basiskennis en basisvaardigheden op te doen. Om zich te ontwikkelen. Individueel en in het eigen tempo. Dit vergroot het zelfvertrouwen en maakt een sterkere participatie in de samenleving mogelijk.

Elance Academy

ELANCE is opgericht in 2010. In de afgelopen jaren heeft ELANCE bewezen een haven te zijn voor talentvolle vrouwen door meer dan 600 meiden en jonge vrouwen te coachen richting meer zelfstandigheid en ambitie. Wij geloven in een wereld waarin iedereen de mogelijkheid heeft om zijn of haar kwaliteiten te ontwikkelen. Onze missie is om vrouwen te stimuleren dromen en ambities te hebben én waar te maken.

Het Strong Girls Network heeft een actieve rol binnen onze missie, dit is hét netwerk waar de verbinding tussen vrouwen van diverse leeftijden, opleidingsniveaus, culturen en leefwerelden centraal staat.

 Logo Present Den Haag (klein) Stichting Present Den Haag

Present Den Haag organiseert vrijwilligerswerk van een dag(deel) voor groepen mensen. Het uitgangspunt is de interesse en expertise van een groep. Bij iedere vrijwilligersactiviteit staan ‘hulp aan mensen’ en ‘maatschappelijke bewustwording’ centraal. Wij organiseren activiteiten voor 5 – 200 deelnemers. Wees welkom om mee te doen of neem vrijblijvend contact met ons op.

  Triple Partners

Triple Partners is opgericht met één centraal doel: de ideale vermogensbeheer oplossing creëren voor onze eigen families. Een oplossing waarbij het belang van de klant centraal staat. Zonder belangenconflicten, ingewikkelde producten, onnodige activiteit of verborgen kosten. Inmiddels fungeren we als vertrouwenspersoon voor een selecte groep ondernemers en families die zich bij ons hebben aangesloten. We helpen ze om hun doelstellingen helder voor ogen te krijgen en die ook daadwerkelijk te bereiken

Sociale Fondsen Den Haag

Ondanks alle goede voorzieningen van onze welvaartsmaatschappij zijn er veel mensen die in een uitzichtloze financiële situatie zijn geraakt. Voor die mensen zet Sociale Fondsen Den Haag zich in. Aan Haagse burgers die tussen wal en schip dreigen te vallen bieden zij hulp bij acute financiële nood.

 

 levilassen Stichting Levi Lassen

De Stichting Levi Lassen is een vermogensfonds dat in 1957 werd opgericht door de heer Jacques Levi Lassen, een Haagse ondernemer die zijn geld verdiende in de mode industrie en het bijbehorende vastgoed. Het doel van de stichting is om organisaties die zich inzetten voor sociale en economische rechtvaardigheid, financieel te ondersteunen.

Afbeelding1 Stichting Pape-Fonds

Stichting Pape-fonds is een vermogensfonds dat zich met name bezig houdt met financiële ondersteuning voor algemene dagelijkse levensbehoeften en schulden voor personen in kwetsbare omstandigheden in Nederland.

 

 logo Audit Partners

 

Audit Partners B.V.

Audit Partners controleert instellingen op de naleving van regelgeving gericht op een integere bedrijfsvoering en op de uitvoering van de Poortwachtersfunctie.  De samenleving wil dat de markt waarop zaken wordt gedaan integer werkt en geschoond blijft van alles wat het vertrouwen kan schade. Daarvoor is aparte regelgeving ontwikkeld en op de naleving (en de begeleiding) daarvan controleert Audit Partners.

 PW1 Prins Willem de Eerste-herinneringsstichting

Prins Willem de Eerste-herinneringsstichting richt gedenktekens op ter herinnering aan Willem de Eerste, prins van Oranje, graaf van Nassau (1533-1584) in plaatsen die in het leven van de Prins van Oranje een rol hebben gespeeld. Het veldwerk van de stichting bestrijkt niet alleen plaatsten in Nederland maar ook in België, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland. Bij de kastelen Dillenburg en Vianden en in de steden Delft, Leiden, Middelburg, Antwerpen, Breda, Parijs en Den Haag zijn inmiddels gedenktekens geplaatst.